Instalacje elektryczne

W ZEiRB wykonujemy instalacje elektryczne, odgromowe, alarmowe oraz fotowoltaiczne zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak również w sferze użyteczności publicznej. Świadczymy usługi kompleksowo, począwszy od przygotowania projektu, przez montaż po pomiar końcowy. Przeprowadzamy kontrole zamontowanego oprzyrządowania, biorąc pod uwagę ochronę przed porażeniem, kontrolę parametrów i izolacji przewodów  oraz natężenia oświetlenia.
 
Elektroenergetyka
Dla naszych Klientów przygotowujemy także projekty stacji transformatorowych, linii i sieci kablowych i napowietrznych niskiego i średniego napięcia, przyłączy elektrycznych z zatwierdzeniem w TAURON Dystrybucja S.A., instalacji elektrycznych oraz p.pożarowych. Współpraca z TAURON Dystrybucja S.A.,  dla którego wykonujemy ww. zlecenia na mocy łączących nas umów, pozwala nam pomagać Klientom w załatwianiu spraw związanych z przyłączaniem nowych podmiotów, zmiany przebiegu linii elektroenergetycznych, zmiany posadowienia stacji transformatorowych.