O firmie

Zakład Elektroinstalacyjny i Remontowo-Budowlany powstał w 2005 roku z inicjatywy Adama Kowala, który doświadczenie zdobył w rodzinnej firmie. Od tego czasu stale doskonalimy umiejętności i pogłębiamy wiedzę w zakresie wykonywanych przez nas prac, równocześnie troszcząc się o właściwy rozwój pracowników i bieżące doposażanie parku maszynowego. Pod kierownictwem Adama Kowala świadczymy kompleksowe usługi elektroenergetyczne, elektryczne i budowlane. Na zlecenie Klientów tworzymy projekty instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych. Po zakończeniu prac wykonujemy pomiar, usprawniając odbiór końcowy przez odpowiednie służby. Za sprawą  pokoleniowej tradycji z roku na rok rozszerzamy współpracę z różnymi instytucjami i firmami, głównie z terenu powiatu limanowskiego i myślenickiego. Dzięki długoletniej kooperacji z TAURON Dystrybucja S.A. stale zwiększamy zakres działalności wykonując nowe projekty i realizacje, takie jak: budowa stacji transformatorowych (napowietrznych jak i wnętrzowych), budowa przyłączy, sieci napowietrznych  i linii kablowych(SN, nN) oraz wymiana stanowisk słupowych.
 
W ramach naszej działalności wykonujemy instalacje elektroenergetyczne,  elektryczne, odgromowe, alarmowe oraz coraz bardziej popularne instalacje OZE czerpiące energię z promieni słonecznych (tzw. fotowoltaika). Wspomniany wcześniej pomiar gotowej instalacji ma na celu zapewnienie ochrony przed porażeniem, kontrolę izolacji przewodów i parametrów zabezpieczeń oraz określenie natężenia oświetlenia.
Na zlecenie przygotowujemy projekty stacji transformatorowych, linii kablowych, sieci napowietrznych niskiego i średniego napięcia, przyłączy elektrycznych z zatwierdzeniem w TAURON Dystrybucja S.A., instalacji elektrycznych oraz p.pożarowych w budynkach prywatnych i użyteczności publicznej.

Usługi budowlane realizujemy przy użyciu koparko-ładowarek, minikoparek, samochodów z HDS-em i dłużycą, podnośników hydraulicznych (tzw. zwyżek) oraz tzw. „kretów”.

#GaszynChallenge